Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

ŤMenšinyť

Ti, kdo se opovržlivě chovají k cizímu pohlaví, dostanou napříště zaručeně těla právě tohoto pohlaví, a přitom v sociálním prostředí takového stupně primitivizmu, aby na sobě naplno zažili stejné opovržení.

Právě tak je to i s faktorem národnostním, náboženským, i s problémem Ťsexuálních menšinť: kdo přehlížel nebo nenáviděl lidi kvůli tomu, že Ťnejsou takoví, jako jáť, Ťnejsou takoví, jako myť, — toho bude Bůh učit soucitu s cizí bolestí prostřednictvím jeho vlastní bolesti. To je jedno z nejběžnějších Božích pravidel při naší výchově.

Právě kvůli tomu On i vytváří těla různých Ťmenšinť, aby do nich mohl vtělovat ty hříšníky, kterým se ty Ťmenšinyť nelíbily.

A naším úkolem je naučit se působením toho všeho nerozdělovat lidi na Ťsvojeť a Ťcizíť podle žádných znaků dělitelnosti. ŤMy všichni jsme děti Boží!ť — tomu nás učí Bůh: ŤNení totiž rozdílu mezi Židem a Řekem, neboť tentýž Pán všech je bohatý ke všem, kdo Ho vzývají!ť (Ř 10:12) Právě tak i podle jakéhokoli jiného lidského vnějšího znaku.

Ale co je při hodnocení lidí podstatné — to jsou jejich guny. Přičemž musíme milovat všechny lidi, i když různým způsobem: někoho obdivnou láskou a úctou, někoho — tak, jako milujeme děti a přátele, a někoho — láskou soucitnou. Ale hlavně nesmíme nikoho nenávidět a pohrdat jím!

ŤTak i Boží učedník. Jestliže je moudrý, — postihuje principy učení. Tělesné formy ho neoklamou, ale on pohlédne na stav duše každého, (když) s ním začnou mluvit. Ve světě existuje mnoho zvířat, která mají (tělesnou) formu člověka. Když je rozpozná, hodí sviním žaludy, skotu dá ječmen, slámu a trávu, psům hodí kosti, otrokům dá obilí, dětem dá dokonalé.ť (Filipovo Evangelium, 119)

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt