Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Manželství a rozvod

Pokud jsme pochopili, co bylo řečeno v předchozí kapitole, pak nám začne být jasná i příčina zdánlivě si protiřečících Ježíšových výroků o přípustnosti zrušení manželství: v jedněch případech se zdá, jakoby On mluvil proti tomu (Mt 19:3-9; Mk 10:2-12; L 16:18), ale v druhých — naopak, žehnal rozvodu v těch případech, jestliže by jeden z manželů mohl pokračovat ve své Cestě k Bohu, k Dokonalosti, ale druhý dál jít nemůže a nechce, a jenom brzdí (Mk 10:29-30; Lk 18:29-30).

ŤMyslíte si, že jsem Já přišel přinést na Zemi pokoj? Říkám vám, ne… rozdělení!…ť (L 12:51)

Ale proč? Proto, že kupříkladu, dva lidé, kteří založili rodinu, se nutně nerozvíjejí dále stejnou rychlostí. Oni prošli nějaký shodný úsek vývoje spolu, učili se konkrétně jeden od druhého a Ťjeden o druhémť, potom se tento program vyčerpal, a dále už programy jejich výuky u Boha musely být rozdílné… Bůh je kdysi spojil, ale On také i rozděluje… Jestliže se lidé tomu pokoušejí bránit, odkazují na… Bibli…, — pak se stavějí proti Bohu. Stává se, že si i církev přisvojuje právo řešit otázky spojení a odloučení lidí — právo, které On nikomu nepřenechal: ŤVeliký Tvůrce se nepodělil o Svou Vládu s nikým!…ť (Životopis Svatého Issy, 5:17).

Rodinný život — to jsou také vyučovací hodiny ve Škole Boha, které se nazývají ŤZeměť. Dva lidé chodili do stejné třídy střední školy a milovali jeden druhého. Ale když ukončili střední školu, nepokračovali ve studiu na stejné vysoké škole, jejich cesty se rozešly a oni začali být rozdílní, zásadně rozdílní ve schopnosti obsáhnout jednu a tu samou složitější informaci od Boha. A tehdy se jejich společný rodinný život stává… smilněním: ŤVeškeré (sexuální) společenství těch, kteří… jsou v základu nepodobni jeden druhému, je smilnění!ť (Filipovo Evangelium, 42)

… Na tomto příkladu vidíme, jak Ťpravidla chováníť, poskytovaná Bohem pro lidi různého stupně přiblížení k Němu, mohou být dokonce diametrálně protichůdná.

ŤSlepý, a také ten, kdo vidí, pokud jsou oba ve tmě, se neodlišují jeden od druhého. (Ale) jestliže přichází světlo — pak vidící spatří světlo, ale ten, kdo je slepý, — zůstane ve tmě.ť (Filipovo Evangelium, 56)

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt