Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Morálka a etika

Etika a morálka jsou rozdílné.

Morálkou se nazývají představy, které se vytvořily a staly se do určité míry trvalou tradicí v konkrétní společnosti a v konkrétním časovém intervalu, o tom, co je Ťdobřeť a co je Ťšpatněť, a přiměřeně k tomu i to, jak by se lidé měli chovat. V různých zemích a v různých epochách v jedné a té samé zemi mohou být pravidla morálky velmi rozdílná. Morálka je jev subjektivní, protože značná část jejích pravidel vůbec nevyplývá z objektivní nutnosti a účelnosti. Pravidla morálky se týkají toho, jak se oblékat, do jaké míry a kde je dovoleno obnažovat svoje tělo, jaké obraty řeči jsou slušné a jaké ne, co je třeba tajit, za co se stydět, co je kdy a kde Ťzvykemť nebo Ťnení zvykemť dělat atd.

Ale etické principy jsou objektivní. Ony jsou důsledkem skutečné nutnosti a účelnosti a zakládají se na pochopení Cesty člověka k Dokonalosti, k Bohu. Právě o tom se pokouší mluvit k lidem Bůh.

Etika je věda o správném vztahu člověka:

a) k Bohu (ve všech Jeho Aspektech a Projevech),

b) k druhým lidem a ke všem vtěleným a nevtěleným bytostem,

c) ke svojí životní cestě.

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt