Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Co je to člověk

V knize Starého Zákona ŤGenesisť se mluví o tom, že Bůh stvořil člověka k Svému obrazu. Z toho si někdo z lidí, přesvědčených, že člověk je tělo, vyvodil závěr, že to znamená, že Bůh Otec je podobný lidskému tělu; a kvůli této domněnce také lidé začali kreslit Boha Otce v podobě stařečka na obláčku.

Ale člověk není tělo, on je vědomí, jednotka vědomí, uvědomující si sama sebe, a dočasně žijící v těle nebo také vně těla. A Bůh je také vědomí.

Obyčejný člověk je maličké vědomí. Ale Bůh je Neohraničený Oceán Vědomí celého vesmíru.

A úkolem každého z nás je, po tom co dosáhneme kvalitativní podobnosti Bohu, a také dostatečné velikosti v kvantitativním ukazateli, — vlít se do tohoto Oceánu a splynout s Ním.

Ale stát se jenom prostě chytrými a velkými, to ještě nestačí. Protože člověk, vyslaný zdokonalovat se do světa hmoty, si zvyká žít, dokonce i když už nemá tělo, v hutných prostorových dimenzích. A od těchto dimenzí je Otec natolik vzdálený, že Ho odtud ani není vidět. Dokonce, ani když člověk přebývá v netělesné formě jako duch, nemůže proniknout do jemnějších prostorových dimenzí; a lidští duchové, vzdálení Dokonalosti, mohou sice něco o Bohu vědět, ale nikdy Ho neviděli a nepociťovali.

Abychom Tvůrce poznali, musíme se stát:

a) intelektuálně rozvinutými do toho stupně, abychom pochopili, kam a jak jít k Bohu, s uvážením toho, že Cesta do Příbytku Otce je mnohem náročnější, než jakákoli cesta na Zemi,

b) eticky dokonalými — aby nám Bůh dovolil přijít k Sobě, jinak nám to nedovolí,

c) silnými, protože pro to, abychom mohli pronikat z jedné dimenze do druhé a upevňovat se v každé z nich, je zapotřebí ohromná síla a houževnatost; přičemž nemluvíme o síle těla, ale vědomí. A navíc, to vědomí se musí naučit konkrétně přebývat v jemnosti Tvůrce; rozvíjení hrubé síly vědomí je pohyb na opačnou stranu od Boha.

Úkol dosažení jemných prostorových dimenzí je usnadněn tím, že organizmus člověka (ne tělo, ale konkrétně organizmus) je mnohorozměrná struktura; ale materiální tělo je jenom jedna z jeho vrstev. Můžeme říci, že každý člověk už je potencionálně prezentován ve všech jemných světech. Ale ta situace není taková, jak ji popisují ve svých knihách okultisté, a také nemá smysl věnovat pozornost jimi vymyšleným názvům souboru nemateriálních Ťtělť, které jakoby má každý z nás.

Ale i Svatý Duch (1 K 6:19), i Bůh Otec (1 K 3:16-17) opravdu Ťžijí v násť, přebývají v mnohorozměrné hlubině bezprostředně pod našimi těly; ŤKrálovství Boží je uvnitř vásť (L 17:21), — říkal Ježíš. A zdálo by se, že nám stačí jenom se ponořit… Ale na to, aby to bylo možné udělat, potřebuje většina lidí roky nebo dokonce mnoho vtělení.

O metodách zjemňování vědomí jsme už mluvili. Začíná korekcí svojí emocionální sféry: odmítnutím hrubých emocí a kultivováním jemných. Potom následuje vyčištění a rozvíjení duchovního srdce, poté — ostatních struktur organizmu a vzápětí po tom — práce už za hranicemi materiálního těla, uvnitř duchovního srdce, které se stalo ohromným.

Nejdůležitější částí mnohorozměrného organizmu člověka je jeho Ťkořenť (Ř 11:16, 18), představující Ťspojující článekť mezi čakrou anáhatou uvnitř těla — a Vědomím Tvůrce. Když postupně poznáváme tuto strukturu vlastního organizmu a jí obklopující mnohorozměrný prostor, ocitáme se před tím faktem, že každý z nás, když vstoupí do těla, už má jakýsi mnohorozměrný Ťskeletť, který je třeba v procesu duchovní Seberealizace (= Bohorealizace) jenom zaplnit vědomím, vyrůstajícím z čakry anáhaty. Až po vyplnění toho, co bylo řečeno, získává možnost nejen ke krátkodobým vstupům do Příbytku Boha Otce — ale i k upevnění stabilního přebývání v něm ve Splynutí s Ním.

Teď můžeme pochopit, co se ve Starém Zákoně říká o podobnosti člověka Bohu: lidský organizmus je v důsledku svojí mnohorozměrnosti jakýmsi maličkým modelem vesmírného mnohorozměrného Absolutna.

Při tom má organizmus člověka ještě jednu skvělou výjimečnost: energie, které dostává zvnějšku (především pochopitelně z obvyklé materiální stravy), mohou být využity nejen na zabezpečení životně důležitých činností těla, ale i pro růst vědomí. S jejich pomocí můžeme pěstovat vědomí podobně, jako když narůstají z materiálních složek stravy pracující skupiny svalů.

Upozorňuji, že: právě svaly, které pracují, rostou. Ale nepracující naopak atrofují. Stejné je to i s vědomím: ono roste (pokud opravdu roste, a ne uvadá, například při dominanci negativních emocí nebo při dlouhotrvajících vyčerpávajících nemocech) tam, tj. v té prostorové dimenzi, kde pracuje. Speciální práce, zaměřená na zjemňování, osvobození od připoutanosti ke hmotě a na zvětšování vědomí, se nazývá meditace.

Všechny procesy přeměny a rozvoje vědomí jsou možné jenom ve vtěleném stavu: vždyť právě prostřednictvím tělesných orgánů získáváme k tomu potřebnou energii. Jinak řečeno, organizmus je jakousi továrnou, schopnou přepracovávat energii, obsaženou ve hmotě potravy, — v energii vědomí.

Upozorňuji, že růst vědomí může být správný nebo nesprávný. K tomu poslednímu dochází, když probíhá v hrubých prostorových dimenzích. A závisí to na pochopení principů a cílů svého života, na stupni očištění od neřestí, na charakteru kontaktů s druhými lidmi, na adekvátnosti používaných technik duchovní práce, a dokonce i na tom, čím se živíme.

Výsledkem správné práce na rozvoji vědomí je Ťzrozeníť člověka postupně v každé z jemných prostorových dimenzí, a také jeho Ťdosažení dospělostiť tam. A to je také to, o čem se Ježíš pokoušel diskutovat s Nikodémem (J 3:3,5-7): ten, kdo se Ťzrodíť v Příbytku Otce, a poté tam ještě stihne Ťdospětť během svého vtělení, — ten se stává Sjednoceným s Otcem. Ježíš o tom mluvil tak: Ť… Jestliže se někdo nezrodí v nejvyšším, nemůže uvidět Království Boží. Opravdově ti říkám: jestliže se někdo nezrodí v živlu Ducha, — nemůže vejít do Království Božího. Zrozené z těla je tělo, a zrozené v Duchu je Duchť. Ale překladatelé Ježíšova slova nepochopili, přeložili je přiměřeně ke svému chápání, a potom se už stalo skoro úplně nemožným porozumět, o co jde…

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt