Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

O opilství

ŤPovstal jsem uprostřed tohoto světa, zjevil jsem se jim v těle. A našel jsem je všechny opilé, nenašel jsem nikoho z nich žíznícího (po Pravdě), a Já jsem se zarmoutil nad dětmi lidskými. Neboť oni jsou slepí… a nevidí, že přicházejí na tento svět prázdní… a hledají, jak znovu odejít… prázdní. Oni jsou opilí. Až odvrhnou své víno — ať… se kají.ť (Tomášovo Evangelium, 33)

ŤBuďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl!ť (1. Petrova 5:8)

ŤAle dávejte na sebe pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím!…ť (L 21:34)

ŤChoďme počestně jako ve dne, ne v hodování a opilství!… (Ř 13:13)

ŤJe dobré nejíst maso ani nepít víno ani nedělat nic, na čem se tvůj bratr uráží nebo pohoršuje nebo čím slábne!ť (Ř 14:21)

ŤNeopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem!…ť (Ef 5:18)

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt