Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Ježíš — o Sobě

Ť… Já jsem vyšel z Boha a od Něj přicházím!…ť (J 8:42)

Ť… On Mě poslal!ť (J 8:42)

Ť… Sestoupil jsem totiž z Nebe, ne abych konal Svou vůli, ale Vůli Toho, který Mě poslal!ť (J 6:38)

ŤJako Mě zná Otec a Já znám Otce!ť (J 10:15)

ŤJá a Otec jsme jedno!ť (J 10:30)

ŤOtec je ve Mně a Já v Něm!ť (J 10:38)

Ť… Já mluvím na světě to, co jsem slyšel od Něho!ť (J 8:26)

ŤJá mluvím o tom, co jsem viděl u Svého Otce!…ť (J 8:38)

ŤA Ten, Který Mě poslal, je se Mnou. Otec Mě nenechal samotného, protože vždycky dělám, co se Mu líbí!ť (J 8:29)

ŤJá nemohu dělat nic Sám od Sebe!ť (J 5:30)

Ť… Já miluji Otce!… (J 14:31)

ŤSpravedlivý Otče!… Já jsem Tě poznal!…ť (J 17:25)

ŤPřišel jsem na zem pustit Oheň, a jak bych si přál, aby už hořel!ť (L 12:49)

ŤJá, (jako) Světlo, jsem přišel na svět, aby nikdo, kdo ve Mne věří, nezůstal ve tmě!ť (J 12:46)

ŤJá jsem Světlo světa. Kdo Mě následuje, nebude už chodit v temnotě!…ť (J 8:12)

ŤJá jsem dveře. Kdokoli vejde skrze Mne, bude spasen!…ť (J 10:9)

ŤJá jsem přišel, aby (vy jste) měli život a měli ho hojně!ť (J 10:10)

Já jsem ten dobrý Pastýř. Dobrý Pastýř pokládá za ovce svůj život!ť (J 10:11)

Ť… Za ty ovce pokládám Svůj život!ť (J 10:15)

ŤMé ovce slyší Můj hlas a Já je znám a následují Mě!ť (J 10:27)

Ť…Učte se ode Mne… a najdete odpočinek!… (Mt 11:29)

ŤJá jsem ta Cesta, Pravda i Život… Kdybyste znali Mne, znali byste i Mého Otce!…ť (J 14:6-7)

Ť…Neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu!…ť (J 8:14)

ŤKam Já jdu, vy nemůžete (teď) přijít.ť (J 8:21)

ŤProto Mě Otec miluje, že Já pokládám Svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo Mi ho nebere, ale Já ho pokládám Sám od Sebe. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. To přikázání jsem přijal od Svého Otce.ť (J 10:17-18)

Ť…Zůstaňte v Mé lásce! Zachováte-li Má přikázání, zůstanete v Mé lásce, jako jsem Já zachoval přikázání Svého Otce a zůstávám v Jeho lásce!ť (J 15:9-10)

ŤTen, kdo je blízko Mne, je blízko Ohně, kdo je ode Mne daleko, je daleko od Království (Otce)!ť (Tomášovo Evangelium, 86)

ŤKdo má rád otce nebo matku více nežli Mne, není Mě hoden, a kdo má rád syna nebo dceru více nežli Mne, není Mě hoden!…ť (Mt 10:37)

ŤJeště vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést!ť (J 16:12)

ŤJdu k Otci, neboť Můj Otec je větší než Já!ť (J 14:28)

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt