Učení Ježíše Krista

Ježíš Kristus

Původní Učení Ježíše Krista:


Bůh Otec

Jeho Evoluce — a my

Proces tvoření. Mnohorozměrnost prostoru

Svatý Duch

Nebe — a Nebesa

Peklo a ráj

Pokání

Ježíš Kristus

Ježíš — o Sobě

Šíření křesťanství

Svoboda vůle

Osud

Intelektuální zdokonalování

O opilství

Práce — nebo parazitizmus

Lidé

Patriotizmus

Co je to člověk

Zbavení se nemocí

Morálka a etika

Láska k Bohu

Nekraď, nelži, pomáhej druhým!

Láska

Láska a sex

Manželství a rozvod

Nudizmus

Muž a žena na duchovní Cestě

ŤMenšinyť

Soucit

Boj se svým Ťjáť

Mnišství

Meditační práce


Publikovaná kniha


Kapitola z knihy Dr.Vladimira Antonova
Původní Učení Ježíše Krista

Proces tvoření.
Mnohorozměrnost prostoru

V době Ťneprojevenéť fáze Manvatary existuje jenom Prvotní Vědomí Tvůrce, a také Ťstavební materiálť pro budoucí hmotu a duše — protoprakriti a protopuruša (podrobněji — v [7,12,15]). Proces tvoření začíná v podobě lokálních zhutnění protoprakriti, ze které se bude vytvářet tvrdý substrát, aby ochraňoval život organických těl, žijících na něm. ŤProjevila se, ukázala se, zrodila se před Ním ve vyzařování Jeho světla… Stala se dělohou…ť (Apokryf Jana 4:25 — 5:5)

Délka trvání procesu Ťstvoření světať se pochopitelně nevyčísluje dny, ale epochami; šest Ťdnůť Ťstvoření světať je příkladem nesprávného překladu Bible. (Pokud bychom připustili, že to byly skutečně dny, v našem obvyklém chápání toho slova, vypadá to, jako by od počátku procesu tvoření uběhlo všeho všudy kolem 7,5 tisíce let. I když archeologické výzkumy ukazují, že pouze lidé žijí na Zemi už kolem miliónu let.)

Prostorové dimenze jsou ve Filipově Evangeliu nazvány řecky Ťeonyť.

Plnohodnotně vysvětlit podstatu mnohorozměrné struktury, jakou je například Země, není na úrovni slov možné. Můžeme jenom říci, že v hloubce pod jakýmkoli materiálním předmětem, včetně našich těl, leží vrstvy Světla se stále větší jemností, čistotou, něžností, jasností. Jejich poznávání je uskutečnitelné jenom prostřednictvím speciálních metod rozvíjení vědomí. Je to Cesta postupného zjemňování vědomí a jeho Ťupevňováníť, Ťkrystalizaceť na každé dosažené úrovni. Je to Cesta k poznání Tvůrce.

ŤKonec světať je opačný proces odhmotnění Stvoření.

* * *

ŤOn zachtěl — a svět (Stvoření) vznikl; pouhou Božskou myšlenkou shromáždil vody a od nich oddělil pevninu zemské koule. On je příčinou tajemného života člověka (tj. lidské tělesné formy), do kterého vdechl část Svého Bytí.ť (Životopis Svatého Issy 5:18)

Ť… On je Život, dávající život…ť (Apokryf Jana 4:1)

Ť… On existoval před počátkem všeho (ve Stvoření) a bude existovat po konci všehoť (Životopis Svatého Issy 8:6).

 

   < previous page next page >   

 PODÍVEJTE
SE TAKÉ:


Blahoslavení čistí srdcem!


Kalendáře s Ježíšem Kristem


Fotogalerie

Video


ANGLICKY:

The Gospel
of Philip

What Is
Christianity?

What Is
Hesychasm?

Main Ideas
from Philokalia

The Jesus Prayer

Revelations

True Revelation of the Apostle John, the Evangelist


Hlavní strana

Příští četba

Partnerské stránky

Kontakt